Home
 

Dzieci i Młodzież zapraszamy na bezpłatne zajęcia organizowane przez naszą Fundację CUD dla wszystkich którzy chcą pożytecznie spędzić czas. Pomożemy Wam również rozwinąć swoje pasje i talenty :)

Zapraszamy do zapoznania się z naszym planem zajęć:

Poniedziałek: od 17.00 do 19.00 Nauka gry na gitarze

Wtorek: od 17.00 do 19.00 Zajęcia Rękodzielnicze

Środa: od 17.00 do 19.00 Zajęcia Taneczne

Czwartek: od 17.00 do 19.00 Zajęcia Modelarskie

Piątek: od 17.00 do 19.00 Zajęcia Wokalne z mikrofonem

Sobota: od 9.00-13.00 Grupowe Zajęcia Weekendowe, połączone z obiadem

Niedziela: od 9.00-13.00 Grupowe Zajęcia Weekendowe, połączone z obiadem

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH :

 1. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym lub w kilku wybranych zajęciach.
 2. Udział w zajęciach jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny
  – obowiązuje zasada – ” Jestem tu bo chcę :)”
 3. Warunkiem zapisania Uczestnika i jego udziału w zajęciach jest wypełnienie przez rodziców lub prawnych opiekunów wymaganych formularzy ( do pobrania w siedzibie fundacji )
 4. Na zajęcia przynosimy zmienne pantofle, a na zajęcia taneczne i wokalne – wygodne obuwie taneczne lub sportowe
 5. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe – niezagrażające zdrowiu
  i bezpieczeństwu innych dzieci (dotyczy to zwłaszcza chorób zakaźnych, wirusowych, kataru, kaszlu itp. )
 6. Ze względu na ograniczenia organizacyjne ( wiekowe, ilościowe lub związane ze specyfiką danych zajęć ) – o przyjęciu uczestnika ostatecznie decyduje wyłącznie wychowawca lub instruktor prowadzący, oraz organizator zajęć – prezes fundacji
 7. Rodziców lub prawnych opiekunów prosimy o stały, bieżący kontakt z instruktorem lub wychowawcą
 8. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zapisane, które dobrowolnie chcą rozwijać swoje pasje uzdolnienia i pożytecznie spędzać czas z innymi rówieśnikami
 9. Uczestników zajęć obowiązuje kultura osobista, szacunek wobec innych dzieci i wychowawców instruktorów a także wobec innych dorosłych przebywających w fundacji ( np rodziców ) oraz aktywny udział w zdeklarowanych zajęciach
 10. W sytuacji zaistnienia poważnych problemów wychowawczych konfliktowych, uczestnik, który nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad kultury i wychowania może zostać skreślony z uczestnictwa w zajęciach.
 11. Na zajęciach nie używamy telefonów komórkowych – dbamy o relacje z innymi
 12. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za osobiste przedmioty materialne, pieniądze i inne wartościowe rzeczy wniesione na zajęcia przez uczestników.
 13. Stali uczestnicy zajęć mają pierwszeństwo zapisu na zajęcia w czasie Ferii i Wakacji oraz atrakcyjnych wycieczek i ciekawych spotkań organizowanych przez Fundację
 14. kontakt w sprawie zajęć: 691 945 202
  email: biuro@uskrzydlijdzieciaki.pl