Home
 

Nasza misja

„Wystarczy, żeby dobrzy ludzie nie robili nic, aby zło tryumfowało…”

Edmund Burke (1729-1797)

Cele:

a) podejmowanie takich aktywności, których następstwem będzie inspirowanie dzieci i młodzieży do pielęgnowania swoich pasji oraz realizacji indywidualnych marzeń;

b) wyposażanie dzieci i młodzieży w kompetencje ułatwiające im osiągnięcie celów zawodowych i społecznych, jakie stawiać będą sobie w dorosłym życiu;

c) likwidacja przeszkód takich jak głód oraz brak dostępu do opieki medycznej, które to przeszkody utrudniają dzieciom i młodzieży rozwijać się w sferze społecznej;

d) promocja i organizacja wolontariatu;

e) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego;

f) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie osoby fizyczne i prawne pragnące promować cel fundacji w swoim codziennym życiu oraz bieżącej działalności.