Home
 

UWAGA !!! WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW ORAZ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI – O WARUNKACH UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH W SIEDZIBIE FUNDACJI CUD W CZASIE PANDEMII

Ze względu na poważny wzrost zachorowań na COVID -19 w kraju oraz w naszym regionie

– w zajęciach stacjonarnych, organizowanych w naszej fundacji CUD  mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe
tzn. bez jakichkolwiek objawów mogących wskazywać na zakażenie COVID -19
(katar, kaszel, gorączka, stan podgorączkowy, ból głowy, dreszcze, biegunka, utrata węchu , smaku lub inne podejrzane symptomy)

Ponadto, w zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć wyłącznie dzieci zdrowe – nie mające styczności z innymi chorymi dziećmi lub chorymi dorosłymi  oraz z osobami przebywającymi aktualnie na kwarantannie
( prosimy o uczciwe rozeznanie sytuacji w tej kwestii )

DRODZY RODZICE INFORMUJEMY, ŻE
WARUNKIEM UCZESTNICTWA DZIECI W ZAJĘCIACH JEST:

– dostarczenie nam pisemnego oświadczenia rodzica zapewniającego nas o zdrowiu dziecka oraz wyrażenie zgody na pomiar temperatury i dezynfekcję rąk jakie każdorazowo przeprowadzamy w fundacji.
Formularze są przygotowane do pobrania poniżej:
zgoda_na_pomiar_temperatury_ciala_koronawirus
CUD oświadczenie Rodzica w związku z udziałem dziecka w zajeciach w czasie pandemii_

lub w siedzibie fundacji.

Bardzo prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zastosowanie się do naszych warunków udziału dzieci w zajęciach stacjonarnych aby nie stworzyć zagrożenia dla innych zdrowych dzieci oraz naszych pracowników
i wolontariuszy  przebywających na terenie naszej siedziby.

Dodatkowo informujemy, że ze względu na bezpieczeństwo zdrowych dzieci jak i dorosłych,  w sytuacji zauważenia przez wychowawców jakichkolwiek niepokojących objawów chorobowych u dziecka
– po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie rodzica –  będzie ono musiało wrócić do domu,  lub zostać odebrane osobiście przez rodzica ( zgodnie z zaznaczoną formułą w dokumencie zgody na udział w zajęciach )

WSZYSTKICH PROSIMY O ODPOWIEDZIALNĄ POSTAWĘ

Stosujmy się do zasad ochrony i wszelkich możliwych środków bezpieczeństwa, pamiętając o noszeniu maseczek, częstym myciu i odkażaniu rąk, dezynfekcji przedmiotów codziennego użytku, które mogą przenieść wirusa ( np. telefon, portfel, klamki itp. )

Informujemy przy okazji, że nasze pomieszczenia są dezynfekowane właściwymi środkami i systematycznie odkażane lampami UV oraz ozonowane dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym w naszej siedzibie.

PAMIĘTAJMY, ŻE ZAGROŻENIE JEST BARDZO POWAŻNE,
DLATEGO TYM BARDZIEJ UNIKAJMY DUŻYCH SKUPISK LUDZKICH
ORAZ UWAŻAJMY SZCZEGÓLNIE BY NIE ZARAZIĆ  SIEBIE I INNYCH !!!