Home
 

Jak wypełnić PIT?

Wystarczy wypełnić odpowiednią część w zeznaniu podatkowym (PIT), a Urząd Skarbowy prześle wpisaną przez Państwa kwotę na konto wybranej organizacji.

 

PIT – 28

W części M „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)” w rubryce nr 125 (numer KRS) wpisać „ 0000247448”, w rubryce nr 126 (wnioskowana kwota) wpisać kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 105. Kwotę wpisaną w pozycji 126 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

PIT – 36

W części O „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)” w rubryce nr 310 (numer KRS) wpisać „ 0000247448”, w rubryce nr 311 (wnioskowana kwota) wpisać kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 192. Kwotę wpisywaną w poz. 311 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

PIT – 36L

W części N „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)” , w rubryce nr 95 (numer KRS) wpisać „ 0000247448”, w rubryce nr 96 (wnioskowana kwota) wpisać kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 44. Kwotę wpisywaną w pozycji 105 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

PIT – 37

W części H „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)” w rubryce nr 131 (numer KRS) wpisać „ 0000247448”, w rubryce nr 132 (wnioskowana kwota) kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 126. Kwotę wpisywaną w poz. 132 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

PIT – 38

W części G „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” w rubryce nr 58 (numer KRS) wpisać „ 0000247448”, w rubryce nr 59 (wnioskowana kwota) wpisać kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 34. Kwotę wpisywaną w poz. 59 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

PIT – 39

W części H „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (opp)” w rubryce nr 51 (numer KRS) wpisać „ 0000247448”, w rubryce nr 52 (wnioskowana kwota) wpisać kwotę nie większą niż 1% należnego podatku, czyli 1% z pozycji 29. Kwotę wpisywaną w poz. 52 należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

Wypełniając PIT możesz skorzystać także z aktywnych formularzy – znajdziesz je: na stronach ministerstwa finansów oraz tutaj i tutaj.