Home
 

 

Osoby tworzące Fundację CUD

Instruktorzy zajęć pozalekcyjnych:

Wychowawcy zajęć weekendowych:

Blok uskrzydlania wiedzą i nauką:

 • Katarzyna Pete
 • Sylwia Miernik

Blok uskrzydlania teatrem i filmem

Blok uskrzydlania sztuką i twórczością:

Blok uskrzydlania zabawą i słowem:

 

Wolontariusze:

 • Sabina Malota
 • Aleksandra Kandzia
 • Karolina Wojteczek
 • Klaudia Kocoń
 • Barbara Buczek
 • Izabela Szołtysek
 • Anna Stanisławiak
 • Radosław Wojdyła
 • Przemysław Wojdyła
 • Anna Głowacka
 • Anna Spyra
 • Anna Kajda
 • Ewa Malicka
 • Daniel Malicki
 • Magdalena Szmotermajer
 • Krystyna Swadźba
 • Roksana Miarka

21 marca 2015